Modelling and Management of Uncertainty in Production Systems - from Measurement to Decision

Tid: Fr 2018-11-09 kl 10.00

Plats: Sal M311, Brinellvägen 68, KTH

Ämnesområde: Industriell produktion

Licentiand: Károly Szipka , Industriell produktion

Granskare: Dr. Sten Bergstrand, RISE, Borås

Huvudhandledare: Prof. Andreas Archenti

Innehållsansvarig:infomaster@itm.kth.se
Tillhör: Skolan för industriell teknik och management (ITM)
Senast ändrad: 2018-10-18