Thermal Barrier Coatings for Diesel Engines

Tid: Fr 2017-09-08 kl 13.00

Plats: Sal B242, Brinellvägen 83, KTH

Ämnesområde: Maskinkonstruktion

Licentiand: Anders Thibblin , Maskinkonstruktion

Granskare: Prof. Uta Klement, Inst. för Material-och tillverkningsteknik, Chalmers tekniska högskola, Göteborg

Huvudhandledare: Prof. Ulf Olofsson

2017-09-08T13:00 2017-09-08T13:00 Thermal Barrier Coatings for Diesel Engines (Maskinkonstruktion) Thermal Barrier Coatings for Diesel Engines (Maskinkonstruktion)
Till sidans topp