Low-temperature based thermal micro-grids: operation and performance assessments

Tid: On 2018-07-04 kl 10.00

Plats: Sal F3, Lindstedtsvägen 26, KTH

Ämnesområde: Energiteknik

Respondent: José Fiacro Castro Flores , Energiteknik

Opponent: Prof. Vittorio Verda, Department of Energy, Politecnico di Torino, Italien

Handledare: Prof. Viktoria Martin

Tillhör: Skolan för industriell teknik och management (ITM)
Senast ändrad: 2018-06-08