Martensitic transformation in stainless steels

Tid: To 2018-06-14 kl 10.00

Plats: Kollegiesalen, Brinellvägen 8, KTH

Ämnesområde: Teknisk materialvetenskap

Respondent: Ye Tian , Materialvetenskap

Opponent: Prof. David Porter, Materials and Production Engineering, University of Oulu, Finland

Handledare: Univ.lektor. Peter Hedström

Tillhör: Skolan för industriell teknik och management (ITM)
Senast ändrad: 2018-05-14