Particle emissions from car brakes: the influence of contact conditions on the pad-to-rotor interface

Tid: Fr 2017-09-29 kl 10.00

Plats: Sal Gladan, Brinellvägen 83, KTH

Ämnesområde: Maskinkonstruktion

Respondent: Mattia Alemani , Maskinkonstruktion

Opponent: Prof. Staffan Jacobson, Inst. för teknikvetenskaper, Tillämpad materialvetenskap, Uppsala universitet

Handledare: Prof. Ulf Olofsson

2017-09-29T10:00 2017-09-29T10:00 Particle emissions from car brakes: the influence of contact conditions on the pad-to-rotor interface (Maskinkonstruktion) Particle emissions from car brakes: the influence of contact conditions on the pad-to-rotor interface (Maskinkonstruktion)
Till sidans topp