Pyrolysis of mixed plastics and paper to produce fuels and other chemicals

Tid: To 2019-05-09 kl 10.00

Plats: Kollegiesalen, Brinellvägen 8, KTH

Ämnesområde: Teknisk materialvetenskap

Respondent: Nanta Sophonrat , Materialvetenskap

Opponent: Prof. Tobias Richards, Energiteknik, Högskolan i Borås

Handledare: Doc. Weihong Yang

Innehållsansvarig:infomaster@itm.kth.se
Tillhör: Skolan för industriell teknik och management (ITM)
Senast ändrad: 2019-03-28