Studies of some thermodynamic aspects related to the production of silicon and ferrosilicon

Tid: Fr 2019-05-03 kl 10.00

Plats: Sal F3, Lindstedtsvägen 26, KTH

Ämnesområde: Teknisk materialvetenskap

Respondent: Silvia Tomé Torquemada , Materialvetenskap

Opponent: Prof. Bo Björkman, Mineralteknik och metallurgi, Luleå tekniska universitet

Handledare: Prof. Sichen Du

Innehållsansvarig:infomaster@itm.kth.se
Tillhör: Skolan för industriell teknik och management (ITM)
Senast ändrad: 2019-03-20