Utilization of recovered lime-containing materials from pulp and paper industries as slag formers in stainless steel production

Tid: On 2019-12-18 kl 10.00

Plats: Sal Sefström, Brinellvägen 23, Stockholm (English)

Ämnesområde: Teknisk materialvetenskap

Licentiand: Tova Jarnerud , Materialvetenskap

Granskare: Dr Robert Eriksson,

Huvudhandledare: Docent Andrey Karasev, Materialens processteknologi; Professor Pär Jönsson, Materialens processteknologi

Innehållsansvarig:infomaster@itm.kth.se
Tillhör: Skolan för industriell teknik och management (ITM)
Senast ändrad: 2019-11-26