Kandidatarbete inom design och produktframtagning

Studenter som gör ett kandidatarbete inom Design och produktframtagning arbetar ofta i samarbete med ett företag. Under kandidatarbetet ska studenterna vissa prov på vad de har lärt sig under de tre första åren. Målet är att examensarbetet ska uppvisa teknisk och designmässig höjd och att studenten även ska kunna kommunicera i text och bild.

Produkt
Innehållsansvarig:infomaster@itm.kth.se
Tillhör: Skolan för industriell teknik och management (ITM)
Senast ändrad: 2020-05-18