Kandidatarbete inom mekatronik

Kandidatexamensarbete (KEX) med inriktning mot mekatronik ger nyckelkompetens till att skapa intelligenta, flexibla och användarvänliga produkter. Nya och förbättrade funktioner uppnås genom att kombinera mekanisk konstruktion, reglerteknik, programmering och inbyggda styrsystem.

Robot

Projektarbete

Projektarbetet inom kursen är inriktat på att specificera, konstruera, bygga och analysera en prototyp av en mekatronisk produkt, tex en enklare robot.

Kursen genomförs i projektform, individuellt eller i grupper om två teknologer, vilket rekommenderas. Varje projekt resulterar i en prototyp, en skriftlig rapport och en muntlig presentation. Prototypen består av en enklare mekatronisk produkt, exempelvis ett litet projekt med en Arduino. Exempel på projekt kan vara automatisk bevattning i växthus, smarta lås, balanserande robotar eller temperaturmätningsprojekt.

Kursaktiviteter

Inom kursen erbjuds frivilliga workshopar om lödning, att tillverka kretskort och att programmera Arduinos. Även workshops om 3D-skrivare, och prototypfräsar ingår. Deltagande i workshop är frivillig men stark rekommenderad. Projekten kan genomföras på KTH, i mekatroniks labblokaler, eller någon annanstans.

Mekatronisk produktutveckling är en social process där god gruppdynamik är fördelaktig. Kursen inkluderar därför flera aktiviteter för att gynna samarbete och interaktion på:

  • seminarier och workshop,
  • online självrättande quizzes,
  • online diskussioner,
  • laborativa delen av kursen,
  • veckostädning och
  • regelbundna möten med ansvariga för olika områden.

Kontakt

För mer information, kontakta Nihad Subasic, examinator.

Innehållsansvarig:infomaster@itm.kth.se
Tillhör: Skolan för industriell teknik och management (ITM)
Senast ändrad: 2020-05-19