Till innehåll på sidan

ITM:s skolledning

ITM-skolans ledning består av en grupp om fem till sex personer, som träffas varannan vecka.

ITM:s skolchef

Vice skolchef och grundutbildningsansvarig (GA)

Andre vice skolchef

Andre vice skolchef ansvarar för forskarutbildning (FA), livslångt lärande och impact.

Chef för verksamhetsstödet

Fakultetsförnyelseansvarig (FFA)

Vice fakultetsförnyelseansvarig (Vice FFA)

Kontakta skolledningsgruppen

Du kan nå skolledningsgruppen via dekangrupp-itm@kth.se .

Skolledningsgruppen har möten tisdagar ojämna veckor, kl. 13:00 - 15:00 och du hittar mötesprotokoll från ledningsgruppen här .

Innehållsansvarig:infomaster@itm.kth.se
Tillhör: Skolan för industriell teknik och management (ITM)
Senast ändrad: 2023-03-01