Utbildningskansli

Skolan för industriell teknik och management bedriver utbildning dels på KTH Campus och dels på KTH Södertälje. För att stötta studenterna på bästa sätt är vårt utbildningskansli uppdelat med personal på respektive campus.

Vad vi arbetar med på utbildningskansliet

På utbildningskansliet arbetar vi med frågor som rör skolans utbildningar och våra studenter, såväl grund- och magisterstuderande.

Vägledning

Hos oss kan studenterna få stöd och råd, tex vid kurs- och inriktningsval. Vi erbjuder även vägledning för dem som kommit efter i sina studier, eller är osäkra på sitt utbildningsval

Utlandsstudier

Studenter som är intresserade av att tillbringa en del av sin studietid utomlands som utbytesstudent får hjälp av våra internationella handläggare. Skolan har avtal med att stort antal universitet över världen.

Vi tar dessutom emot ca 160 - 200 utländska utbytesstudenter per år.

Rekrytering

En viktig del av utbildningskansliet arbete är rekrytering av nya studenter till våra program. Vi deltar och möter presumtiva studenter på mässor och öppet hus aktiviteter. Vi medverkar i produktionen av KTH-katalogen. Kansliet har en egen webb med information såväl internt på KTH som externt.

Nya kurser etc

Vi deltar dessutom aktivt vid utvecklandet av nya kurser, inriktningar och program. Kvalitetsfrågor och förändringsarbete görs kontinuerligt.

Tillhör: Skolan för industriell teknik och management (ITM)
Senast ändrad: 2018-06-10