Amanuens i Industrial Management vid Institutionen för Industriell ekonomi och organisation

Publicerad 2018-04-19

Indeks verksamhet genomförs i det skärningsfält där ”naturvetenskap och teknik möter management och ekonomi”. Indeks traditionella kärnämnen är industriell ekonomi och organisation med betoning på management, projektledning, teknikinriktade projekt och industriell arbetsvetenskap breddats och kompletterats med en förstärkning inom områdena arbetsledning, genus och organisation, hållbarhet, industriell marknadsföring, entreprenörskap och innovation och nationalekonomi. Indek styrka är utbildning inom IEM området och institutionen ansvarar för flera program med högt söktryck vars utexaminerade studenter är efterfrågade på arbetsmarknaden. Goda kontakter med näringslivet är en av Indeks styrkefaktorer. Avdelningen för Industrial Management fokuserar på verksamhetsledningsfrågor kring innovation, produktion, produktutveckling och projekt inom både klassisk industri och olika typer av tjänstenäringar. Detta innebär att IM enheten bedriver både utbildning och forskning om tex ledning av industriell forskning & produktutveckling (R&D Management), produktions- och verksamhetsledning (Operations Strategy), logistik och försörjningskedjor (Supply-Chain Management) samt projektledning och projektbaserad verksamhet (Project-based organizations).

Arbetsuppgifter
Enheten för Industrial Management behöver under höstterminen 2018, pga den stora mängden grundkurser som enheten ansvarar för, anställa en amanuenstjänst för att vara kursassistent, främst i följande kurser:

  • ME1003 Industriell ekonomi, gk
  • ME1314 Introduktion till industriell ekonomi
  • ME1309 Industriell ekonomistyrning för I
  • ME2097 Strategisk ekonomistyrning
  • ME1010 Organisation och kunskapsintensivt arbete

Arbetsuppgifterna omfattar bland annat: student- och kursadministration; rättning av inlämningsuppgifter, kontrollskrivningar och tentor samt ledning av seminarier och övningar.

Kvalifikationer
Den sökande ska vara antagen på utbildning på grund- eller avancerad nivå vid Kungliga Tekniska Högskolan och ha tillräckliga ämneskunskaper inom industriell ekonomi och ekonomistyrning. Detta kan exempelvis dokumenteras genom att den sökande med goda betyg minst har klarat kurserna ME1003+ME2028, ME1314+ME1309 eller ME1010.

Anställningsvillkor
Anställningen omfattar upp till 40 % av heltid och är tidsbegränsad till och med 2018-12-31. Tillträde sker enligt överenskommelse.
Kungliga Tekniska Högskolan strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt
För mer information om anställningen vänligen kontakta Bo Karlson,

Tele: 08-7906052
E-post: bo.karlson@indek.kth.se

Ansökan
Du söker tjänsten genom att maila in din ansökan senast 2018-05-14 till bo.karlson@indek.kth.se  . Som sökande ansvarar du för att din ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är KTH tillhanda senast sista ansökningsdag.

Bifoga CV och personligt brev. Kopior på betyg och intyg tas med vid en eventuell intervju.

Välkommen med din ansökan!

Innehållsansvarig:infomaster@itm.kth.se
Tillhör: Industriell ekonomi och organisation
Senast ändrad: 2018-04-19