Till innehåll på sidan

Denise McCluskey ska ratta IRIS-projektet

Publicerad 2020-11-11

Hej Denise McCluskey, som är ny projektledare i det skolövergripande projektet IRIS (Research Initiative on Sustainable Industry and Society). Berätta om IRIS, vad är det?

– I stora drag handlar det om att möta utmaningarna i industrin och i samhället för att ställa om till hållbara alternativ. Det kan vara allt från nya affärsmodeller till nya material. På KTH, och speciellt hos ITM, finns mycket teknik och forskning som kan hjälpa till att lösa dessa utmaningar. IRIS-projektet ska samla institutionernas kunskap och bygga en helhetssyn där vi jobbar tillsammans över institutions- och forskningsgränserna.

Varför vill du projektleda detta?

– Jag tycker om stora och komplexa frågor. Här får jag samla expertis och olika perspektiv och försöka få dem att lösa problem tillsammans, jag tycker om den typen av utmaning, helt enkelt.

Denise McCluskey
Denise McCluskey, ny projektledare för IRIS

Berätta lite om din bakgrund?

– Just nu är jag chef på Center for X-Rays in Swedish Material Science (CeXS), men i grunden har jag en examen i tillämpad fysik.

Hur kommer dina uppgifter se ut?

– Det här initiativet är uppdelat i fyra forskningsområden som var och en involverar 2-3 enheter på ITM-skolan och leds av en eller två koordinatorer. Mitt jobb blir att tillsammans med koordinatorerna skaffa oss en helhetsbild av det som pågår och koppla ihop aktiviteter, industriprojekt och forskning och se till att det vi gör tillsammans omvandlas till samhällsnytta.

Därutöver blir jag ett stöd i administrativa frågor. Till en början kommer IRIS att uppta 60% av min tid, och när arbetsrutinerna är mer etablerade går jag ner på 40%.

Dina styrkor i den här rollen?

– Jag har en bred teknikförståelse och har ett systemtänkande som jag kan ha nytta av. Bland annat förstår jag hur man kopplar ihop teknik med organisationsteorier och innovation och får till en helhet.

Vad blir din första uppgift?

– IRIS drog ju igång redan förra året, så först och främst ska jag träffa alla koordinatorer för att se vad som pågår, kartlägga deras utmaningar och kolla vad jag kan hjälpa till med.

Ser du några utmaningar i den här rollen?

– Utmaningen handlar ju just om att överbrygga forskningsområdena. Det är ju både utmaningen och möjligheten. Det blir spännande att se hur det utvecklar sig. Digitaliseringen i industrin, till exempel, har ju bara börjat, här finns det mycket att göra. Inget förändras över en natt, men det är viktigt att komma framåt.

Text: Anna Gullers

Fakta

IRIS har som mål att skapa starka forskningsmiljöer inom ITM, och att stimulera nya samarbeten inom och utanför skolan. IRIS innebär en unik möjlighet etablera ITM-skolan som ledande inom forskning kring hållbarhet för industri och samhälle.

Läs mer om IRIS på kth.se/itm