Till innehåll på sidan

DMMS och MCR medlemskonferens 2014

Publicerad 2014-12-11

Forskningscentren DMMS (KTH) och MCR (Chalmers) genomförde sin årliga medlemskonferens på KTH den 2 och 3 december. På konferensen diskuterades det senaste inom forskningsfronten i olika pågående nationella och internationella forskningsprojekt.

Doktoranden Costas Frangoudis presenterade det senaste från eu-projektet PoPjim.

Årets upplaga av DMMS1 och MCR1 gemensamma medlemskonferens genomfördes den 2 och 3 december på KTH Industriell produktion i Stockholm. Ett 70-tal personer från industri, institut och akademi samlades för att diskutera det senaste inom forskningsfronten i en rad olika pågående nationella och internationella forskningsprojekt. Medlemsdagrarnas inleddes med att föreståndarna Andreas Archenti, KTH och Hans-Börje Oskarsson, Chalmers, hälsade alla deltagare välkomna samt presenterade verksamheten inom respektive centra i korthet. Jens von Axelsson från Vinnova höll första presentationen med information om FFI HP:s nya road-map och hur man kan söka forskningsmedel via treåriga utlysningar. Fordonsindustrins Komponenttillverkningskluster fortsatte med att presentera projektroad-mapp och pågående verksamhet där två nya projekt inom produktionssystem och tillverkningsprocesser introducerades.

Under eftermiddagen fick deltagarna ta del av och diskutera det senaste inom flertal olika forskningsprojekt, bl.a. avancerad kamerateknik för självkalibrering, termiska stabilitet i verktygsmaskiner, ny skärtekniks utbildning, White layer vid hårdsvarvning, samt beredning för precisionstillverkning (se bifogat program).

Den 3 december arrangerades, i samverkan med flera företag, ett teknikseminarium med fokus på verktygsmaskiner. För att kunna nyttja moderna verktygsmaskiners maximala kapabilitet och genom detta optimera användandet krävs det djup kunskap och förståelse inom en rad av olika expertisområden så som; maskinkonstruktion, bearbetningsprocesser, underhåll, och styrteknik. Tanken med seminariet var att ge ett forum för alla intressenter av verktygsmaskiner. Efter en kort introduktion av området, av Andreas Archenti, presenterade tre föreläsningar om styrsystem, maskinelement och maskinsystem. På eftermiddagen fick deltagarana medverka vid olika demo i verkstaden, bland annat visades det senaste resultaten från två olika forskningsprojekt FP7 PoPjim och FFI Compit.

1DMMS (Centre for Design and Management of Manufacturing Systems, KTH) och MCR (Metal Cutting Research and Development Centre, Chalmers) och är två kompetenscentra inom området produkttillverkning med speciellt fokus på skärande bearbetning och produktionssystem. DMMS och MCRs gemensamma ambition är att i nära samverkan med medlemsföretag genomföra internationell spetsforskning och kompetensspridning inom området komponenttillverkning.

För mera information om vad DMMS och MCR kan göra för er kontakta Andreas Archenti (archenti@kth.se), eller Hans-Börje Oskarsson (hans-borje.oskarson@chalmers.se)