Ett masterprogram med närhet till industrin

Publicerad 2019-03-12

2014 sköt regeringen till 800 miljoner kronor för en tioårig investering i KTH Södertälje. I år startar deras första masterprogram.

Hej Magnus Wiktorsson, blivande prefekt för Institutionen för hållbar produktionsutveckling vid KTH Södertälje, får ni några sökande till det nya masterprogrammet i höst?

— När ansökan stängde den 15 januari hade vi 106 kandidater varav 27 förstahandssökande. Sedan tillkommer de som söker från våra civilingenjörsprogram i maj. Vi får se hur många platser vi slutligen erbjuder, men det vore väldigt roligt att få ihop ett 20-tal studenter denna första omgång.

Är du nöjd med ansökningarna som inkommit?

— Utifrån de sökandes motivationsbrev som jag har läst, känns det som vi har nått fram med budskapet att vi har ett nytt modernt campus, ett nytt masterprogram med stort industriellt engagemang, forskningsnära utbildning och en samhällsrelevant profilering. Men jag är ännu inte nöjd med söktrycket, jag inser att det är en utmaning att lansera nya utbildningar. Vi behöver bevisa oss och kommunicera ännu tydligare för att skapa ett ännu större intresse.  

Vad har du för förhoppningar kring masterprogrammet?

Magnus Wiktorsson, prefekt för institutionen från 1 april, 2019

— Vårt masterprogram kommer att ha både en riktigt nära koppling till industrin och till institutionens forskning kring hållbar produktionsutveckling. Hållbarhet och Digitalisering är två ledord där vi ser ett stort intresse från våra industriella partners. Ett masterprogram med bas i Södertälje är också väldigt viktigt för institutionens utveckling, inte minst för att ha en komplett portfölj och skapa den sista länken mellan vår grundutbildning, forskarutbildning och forskning. 

Fakta KTH Södertälje

2014 avsatte regeringen 800 miljoner kronor för en tioårig satsning på KTH i Södertälje, där fyra nya utbildningsprogram skulle ingå. ITM har drivit civilingenjörsprogrammet Industriell teknik och hållbarhet i tre år, där de programspecifika ämneskurserna ges vid HPU (Hållbar produktionsutveckling) i Södertälje. I år startar även ett masterprogram, Sustainable Production Development (TITHM), som knyter an till institutionens profil. 

Tillhör: Skolan för industriell teknik och management (ITM)
Senast ändrad: 2019-03-12