Föreläsning med publiken 600 mil bort

Publicerad 2019-10-22
Martin Törngren
Martin Törngren, vice skolchef

Martin Törngren, du höll en föreläsning i NY förra veckan. Via Skype. Men fysiskt var du kvar i Sverige. Förutom att tidsförskjutningen ställde till lite förvirring, hur tyckte du att det funkade? Fördelar/nackdelar?

– Tekniken fungerade väl och presentationen mottogs väl. Fördelen var att jag slapp en jobbig resa – och miljövinsten såklart. Utmaningen var att jag saknade interaktion med deltagarna. Åhörarna såg mig och min presentation, men jag saknade jag motsvarande återkoppling som vid en öppen föreläsning. Här behövs bättre teknikstöd. Det är ungefär som att spela in en videolektion – med en begränsad återkoppling behöver man vara bättre förberedd än till en vanlig lektion.
 
Hur kom det sig att du valde Skype?

– Dels hade jag svårt att få loss tiden att ta mig till New York. Dessutom hade jag en kollega på plats som kunde stötta upp. Det var bra att arrangörerna accepterade Skype-lösningen.
 
Vet du – utan att googla – hur mycket CO2-utsläpp du undvek med en resa fram och tillbaka till USA?

– Några 1000 kg CO2 (flygbiljetterna brukar ange det och jag minns en siffra om 1–2 ton till Kalifornien från Stockholm)?

Du sparade 632 kg CO2, enligt Transportstyrelsen (koldioxiden står för ungefär hälften av flygresans totala klimatpåverkan). Kommer det här bli ett alternativ du kan tänka dig välja igen?

– Ja. Men skulle som sagt vilja jobba på att få till en bättre återkoppling och få till en vy av publiken.

Text: Anna Gullers