Till innehåll på sidan

Gästprofessorn: Samarbeten viktigt när industrin ställer om

Publicerad 2020-02-11
Marcus Lindahl
Marcus Lindahl

Hej Marcus Lindahl, ny gästprofessor i produktionsledning och innovation på HPU, vad ska du bidra med i din nya roll?

– Ja det får vi ju allt se. Skämt åsido. Jag ska försöka vara en bra resurs som kan hjälpa till att utveckla HPUs verksamhet vidare. Det handlar både om att driva nya forskningssamarbeten med industrin och att stötta alla nya duktiga doktorander på institutionen. Sen hoppas jag att kunna verka för ett närmare samarbete mellan Uppsala och KTH, särskilt när det gäller produktions- och innovationstunga verksamheter. Den radikala omställningen som t.ex. vår fordons- och läkemedelsindustri står inför är något som vi behöver samla oss kring i Mälardalen och Sverige som helhet. Effekterna av den industriella digitaliseringen, elektrifieringen inom fordonssektorn och övergången till individbaserad medicin är frågor vi måste tackla tillsammans. Vi behöver bli bättre på att slå armkrok i forskning, utveckling och implementering av klimatförbättrande system och teknik.

Vad är din bakgrund och vad gör du annars idag?

– Jag är gammal KTH:are i botten. Civilingenjör i Industriell ekonomi med kemiinriktning (som inte finns längre tror jag). Därefter följde doktorandstudier i industriell ekonomi inom organisationsområdet med fokus på större projektleveranser. Sedan 2009 har jag huserat vid Uppsala universitet vid avdelningen för Industriell teknik och fortsatt med undervisning och forskning kring innovationsprocesser, projektorganisation och relaterade frågeställningar. Jag är idag professor i Industriell teknik och just nu sektionsdekan för Teknik vid Teknisk-Naturvetenskapliga fakulteten. Man kan säga att mitt uppdrag där är att värna och stötta utvecklingen av ingenjörs- och teknikverksamheten inom utbildning, forskning och samverkan vid fakulteten.

Vad ser du mest fram emot?

– Oj, det är massa saker. Men om jag ska försöka kondensera den sprittande känslan och allt som lockar är det nog att få ta del av och bidra till den fantastiska ambitionen och nybyggarandan som jag tycker KTH Södertälje och HPU sjuder av inom fakulteten såväl som bland studenter.

Text: Anna Gullers

Innehållsansvarig:infomaster@itm.kth.se
Tillhör: Skolan för industriell teknik och management (ITM)
Senast ändrad: 2020-02-11