Helene Hellmark Knutsson i möte med KTH och industrin om industriell digitalisering

Publicerad 2017-02-22

Ministern för högre utbildning och forskning, Helene Hellmark Knutsson, träffade KTH med industripartners för diskussion och utbyte om utmaningar kopplade till industriell digitalisering.

Dagens maskiner, fordon, medicinteknisk utrustning, m.m. blir allt mer sofistikerade; detta möjliggörs till stor del av inbyggda datorsystem. En modern bil innehåller t.ex. 100-talet mikroprocessorer och ca. 100 miljoner rader kod, som styr alltifrån säkerhet (t.ex. autobroms) till bekvämlighetsfunktioner. En industriell skruvdragare, symaskin, och anestesimaskin är på liknande sätt beroende av programvara och elektronik. Morgondagens system kommer utgöra en ny klass av system som är uppkopplade, kommunicerande, smarta och i högre grad automatiserade (tänk autonoma fordon som kommunicerar med smart infrastruktur i Stockholms innerstad).

Här delar dagens (och morgondagens) industri ett antal gemensamma utmaningar; vid mötet diskuterade vi följande:

  1. Hur säkerställer vi att dessa komplexa mjukvaruintensiva system alltid fungerar?
  2. Livslångt lärande - Hur skapar vi morgondagens kunskapssamhälle inom tekniklösningar och mjukvara?

Diskussion som följde var positiv och engagerad. Ministern visade stort intresse och förståelse för dessa frågeställningar och framhöll specifikt att regeringen är medveten om utmaningar om kompetensförsörjning.

Samverkan diskuterades, omfattande utbildning och behovet av forskning inom området.

Det framhölls från flera håll att vi i Sverige måste bli bättre på att framhålla värdet av ingenjörsutbildningar, och på olika sätt stimulera intresset bland unga.

Initiativet till mötet kom från KTH-centrat ICES– KTH och industrins kompetensnätverk inom inbyggda system. Vid träffen redogjorde ICES för sin verksamhet, med fokus på branschgemensamma utmaningar och nätverksverksamhet för att adressera dem med aktiviter inom kunskapsspridning, initiering av forskningsprojekt, och grupper för att stärka och förbättra grund- och vidareutbildning.

Till sidans topp