Till innehåll på sidan

ITM ska bidra till bättre KTH-ranking

Människa vandrar uppför kulle i motljus.
En hög rankning lockar både internationella och svenska studenter. ITM-skolans impactansvarige gräver djupare i rankingsystemens nyckeltal och tittar på hur de olika institutionerna ligger till. Foto: Sam Mgrdichian på Unsplash.
Publicerad 2020-11-11

Hur kan ITM bidra till att förbättra KTH:s position i rankningssystemen för internationella universitet? Det är precis vad Hatef Madani, impactansvarig på ITM försöker ta reda på.

Vill du veta vilken kvalitet ett internationellt universitet håller ska du kika på dess ranking. Det finns en rad olika rankningssystem, alla med lite anonyma förkortningar som THE, QS, SRC och ARWU ranking. Placeringarna baseras bland annat på universitetens spetskompetens inom forskning, utbildning och samverkan med andra. Och de här listorna tycks bli allt mer betydelsefulla.

– En hög rankning lockar både internationella och svenska studenter. Detsamma gäller rekrytering av internationella forskare och lärare. Rankingen spelar också roll för hur lätt det är att etablera samarbeten med de mer framstående universiteten i världen och starta forskningssamarbeten med industri och samhälle. Så placeringen vi har är viktigt, förklarar ITM-skolans chef Pär Jönsson.

För att se hur ITM kan bidra till en bättre ranking för KTH har ITM:s impactansvarige, Hatef Madani, fått i uppdrag att under hösten gräva djupare i rankingsystemens nyckeltal och hur de olika institutionerna ligger till.

En aspekt som verkligen påverkar rankningen är publiceringsstrategier. Det handlar exempelvis om hur många vetenskapliga artiklar ITM publicerar varje år; kvaliteten på tidskrifterna där de publiceras; antal citeringar och nationellt och internationellt samarbete.

Porträtt Hatef
ITM:s impactansvarige, Hatef Madani.

– Om varje enhet på ITM - utöver några andra faktorer - kan förbättra sina publiceringsstrategier, kommer det att påverka KTH:s övergripande ranking, säger Hatef Madani.

Han vill inte ännu avslöja vad de starka eller svaga punkterna är för varje avdelning, eftersom "det skulle vara en spoiler".

– Men vår yngsta institution, Hållbar produktionsutveckling vid KTH Södertälje, visade upp hög kvalitet på publikationerna. De har en relativt hög andel publikationer bland de 10 bästa citerade över hela världen.

Hatef hoppas att det arbete han gör kommer att ge en djupare förståelse för ITM:s svaga och starka sidor så att ITM-ledningen kan hitta strategier för att förbättra bristerna - och fortsätta med det som görs bra.

– I det här skedet träffar jag prefekterna för att få en diskussion om resultaten. Nästa omgång arrangerar vi fler offentliga evenemang för fler för att informera dem om vad vi ser och vad vi kan förbättra.

Hatef understryker att de nyckeltal som han tittar på bara är ett verktyg bland andra på vägen mot att hela tiden vässa organisationen.

– Om vi ​​bara skulle ha kriterierna för ranking för ögonen finns det en risk att inte se andra kvalitativa delar av vår forskning och utbildning.

Är det fler skolor på KTH som gör samma typ av arbete?

– Det vet jag inte. Min plan är att så småningom presentera resultaten för de övriga impactansvariga på KTH för att se vad vi kan göra tillsammans som ett team.

Läs mer om KTH:s nuvarande rankingplacering

Text: Anna Gullers