Jubileumskonferens för Bergsskolan 200 år

Bergsskolan flyttades till Stockholm först efter en utdragen strid mellan dem som ville ha en mer teoretisk miljö och dem som ville ha kvar närheten till gruvbrytning och industrier i Falun. Teorin sågs som vinnare, men frågan om hur praktiker och forskare skulle samarbeta fanns länge kvar inom skolan.
Publicerad 2019-07-08

Sveriges första högre civila tekniska utbildning fyller 200 år. Bergskolan i Falun blev grunden till både dagens KTH och Materialvetenskap. För att fira har 2019 utsetts till ”Materialens år” och en stor jubileumskonferens hölls i juni på KTH.

Innehållsansvarig:infomaster@itm.kth.se
Tillhör: Skolan för industriell teknik och management (ITM)
Senast ändrad: 2019-07-08