Skolchef, dekan

Jan Wikander

Jan Wikander, dekan

Jan Wikander är skolchef på skolan sedan 1 januari 2013

Jan har en utbildningsbakgrund som civilingenjör Maskinteknik, KTH och Tekn Dr 1988 inom Maskinelement, professor i Mekatronik 1996.

Kontaktuppgifter:

Telefon:08-790 73 70

Mobil: 070-341 23 69

E-post: dekan@itm.kth.se

Besöksadress: Brinellvägen 83 alt Lindstedsvägen 30.

.

Läs mer om skolchefen

Till sidans topp