Ledning

Skolchef, dekan

Jan Wikander är skolchef på skolan sedan 1 januari 2013. Jan har en utbildningsbakgrund som civilingenjör Maskinteknik, KTH och Tekn Dr 1988 inom Maskinelement, professor i Mekatronik 1996.

Jan Wikander
Jan Wikander, skolchef, professor 087907370

Prodekan

Pär Jönsson
Pär Jönsson, professor, vice skolchef 087908375

Grundutbildningsansvarig

Anna Jerbrant, M.Sc, Ph.D., är universitetslektor vid institutionen för Industriell ekonomi och organisation och rundutbildningsansvarig på skolan för Industriell teknik & management.

Forskarutbildningsansvarig

Malin Selleby är professor på institutionen för materialvetenskap och enhetschef för enheten strukturer.

Malin Selleby
Malin Selleby, professor, enhetschef 087908389

Chef för verksamhetsstödet

Pia Vångö
Pia Vångö, verksamhetscontroller 087907835
Till sidans topp