För anställda på KTH

Är du nyanställd på KTH? Eller har du redan varit här ett tag men inte riktigt upptäckt vad biblioteket kan göra för dig? Läs vår korta guide!

Kom igång med bibliotekets tjänster

På KTH Biblioteket finns omfattande samlingar av tryckt och elektroniskt material inom KTH:s alla ämnesområden. Via bibliotekets söktjänst Primo får du tillgång till tryckta och elektroniska publikationer. Du kan också se bibliotekets abonnerade resurser och andra informationstjänster i vår databaslista. Genom att logga in på ditt KTH-konto kan du nå elektroniska resurser även utanför campus. 

Sök efter material i Primo

Våra databaser och söktjänster

Kom åt e-resurser utanför campus med hjälp av vår bookmarklet

För att låna och reservera tryckta böcker och för att beställa artiklar och fjärrlån, behöver du aktivera ditt bibliotekskonto. 

Aktivera ditt konto

KTH Bibliotekets uppdrag är att säkerställa en väl fungerande informationsförsörjning som stöd till KTH:s forskning och utbildning. Vårt fokus är därför ett användarstyrt förvärv. Saknar du material som är relevant för din forskning? Använd vårt beställningsformulär. Vi köper i första hand elektroniskt material, men om det saknas en elektronisk version köper eller lånar vi in materialet åt dig i tryckt format. Du kan även beställa material genom att använda beställningslänken i vår söktjänst Primo. Artikelkopior samt boklån inom Norden är alltid kostnadsfria för anställda vid KTH. 

Beställ material

Biblioteket kan erbjuda dig som forskare, lärare eller doktorand stöd när du ska genomföra en gedigen informationsinhämtning inom ett projekt. Du kan även få hjälp med sökning i patentdatabaser.

Boka handledning i informationshantering
Läs mer om våra kurser

Biblioteket hanterar även KTH:s publikationsdatabas DiVA och sköter rutiner kring elektronisk spikning. Vi jobbar också med olika typer av publiceringsfrågor, exempelvis Open Access. 

Läs mer om DiVA, bibliometri och Open Access

Till sidans topp