Handledning i informationshantering

För dig som vill ha vägledning i informationssökning, sökstrategier, databaser, referenshantering, sökning i patentdatabaser, eller hur du kan göra dina publikationer fritt tillgängliga (så kallad Open Access) och andra publiceringsfrågor.

Handledningen tar ca en timme.

Tjänsten är avsedd för KTH:s studenter, doktorander/forskare och övrig personal.

Kontaktuppgifter
Namn*
Telefonnummer*
E-postadress*
 
Välj bibliotek*
 
Jag är:*
 
Program/institution*
 
Frågor om ditt ämne
Vad söker du information om? Beskriv syfte/ frågeställning?*
Var har du sökt hittills?*
Vilka sökord har du använt? / Ge förslag på sökord*
 
Föreslå tre datum som passar dig*
Du kommer att få ett svar inom två arbetsdagar.
 
 
 
Till sidans topp