Utställningar

Bibliotekets utställningar syftar till att informera, inspirera, mana till eftertanke samt bidra till dialog. Vi vill ge besökare möjlighet att lära sig mer om KTH samt ge studenter och forskare inom KTH möjlighet att visa upp och informera kring aktuell forskning, studentarbeten, idéer, prototyper och produkter.

Arkitektoniska modeller från utställningen Välfärdselement.

AKTUELL UTSTÄLLNING

Välfärdselement

Vilka idéer låg bakom ett av Sveriges största miljonprogramsområden och vilken bostadspolitik krävs idag för framtidens förorter? En ny utställning av Erik Stenberg och Helena Westerlind finns nu på Huvudbiblioteket!

Är du intresserad av att ställa ut?

Är du student eller forskare på KTH och intresserad av att ställa ut på biblioteket? Eller vill du tipsa om någon vars utställning du skulle vilja se på KTH Biblioteket? Kontakta oss och beskriv kort din idé.

Kontakta oss

Kommande utställningar

Till sidans topp