Open Access och KTH

KTH:s policy för vetenskaplig publicering anger att du som forskare bör sträva efter att publicera dig Open Access. Hur stor andel av KTH:s publicering som är open access visas i en årlig rapport  från biblioteket. Här nedan kan du läsa mer om olika sätt att publicera Open Access på KTH.

Parallellpublicera

Är du anställd vid KTH kan du parallellpublicera i KTH:s publikationsdatabas DiVA. Villkoren för parallellpublicering varierar mellan olika förlag och tidskrifter, sök i SHERPA/RoMEO för att kontrollera ett förlags eller en tidskrifts villkor. Kontakta oss om du är osäker på vad som gäller för din publikation.

Publicera i en Open Access-tidskrift

Det finns idag ett stort antal Open Access-tidskrifter. Directory of Open Access Journals är en databas som innehåller vetenskapliga kvalitetsgranskade OA-tidskrifter.

Att publicera i en OA-tidskrift innebär ibland en kostnad (APC). Vid ansökan om forskningsmedel är det därför lämpligt att man även ansöker om medel för publiceringskostnader. Flera finansiärer uttrycker specifikt att man tilldelar medel för detta.

KTH har avtal med ett antal förlag för att minska publiceringskostnader.

Medlemsskap i arXiv

KTH är sedan 2013 institutionell medlem i det öppna digitala repositoriet arXiv och innehar därför en plats i deras styrelse, Member Advisory Board (MAB). Tommy Ohlsson, professor i teoretisk partikelfysik vid Skolan för teknikvetenskap, är KTH:s representant i styrelsen. Om du har idéer om hur arXiv skulle kunna utvecklas, skriv gärna till tohlsson@kth.se.

Kontakt

PI-enheten på KTH:s bibliotek ger information om OA-publicering. Kontakta oss om du vill att vi besöker er forskargrupp/institution eller om du bara har en fråga om Open Access.

Till sidans topp