Till innehåll på sidan

Digitalt lärande - avdelning

KTH:s enhet för digitalt lärande är den plats där forskning och beprövad erfarenhet om digitala medier och lärande möts. Vi utvecklar kunskap och designar digitala plattformar, nätbaserade kurser och video som stöd för utbildning och lärande. Vid enheten bedrivs forskning och utveckling (FoU) samt utbildning och handledning. Enheten tillhör Institutionen för lärande på Skolan för industriell teknik och management (ITM) på KTH, och är organiserad i fyra grupper: Förvaltningsobjekt e-lärande, Medieproduktion, MOOC och Resurscentrum för nätundervisning (RCN).

Forskningsområde med samma namn

Forskningen om digitalt lärande på KTH undersöker främst hur teknik kan stödja utbildning och lärande. Men forskningen sträcker sig även bortom utbildningskontexten och undersöker digitalt lärande i andra sammanhang.

Organisation

Digitalt lärande är en av fyra avdelningar vid Institutionen för lärande , som tillhör Skolan för industriell teknik och management (ITM)  på KTH. 

Läs mer om Avdelning Digitalt lärandes uppdrag och mål

Avdelningschef