Till innehåll på sidan

Förvaltningsobjekt e-lärande

Förvaltningsobjekt e-lärande är en gemensam aktivitet mellan enheten för digitalt lärande och KTH:s IT-avdelning. Förvaltningsobjektets uppdrag är att förvalta och vidareutveckla den digitala lärandemiljön för KTH. De system som ingår i e-lärande är Canvas, Kurs-, program- och gruppwebbar, Personliga menyn, Artologic Survey and report, Kaltura och URKUND- Enheten för digitalt lärande ansvarar inom förvaltningsobjektet för utredningar och utvärderingar av den digitala lärandemiljön samt utbildar och handleder KTH:s lärare.

System som ingår i förvaltningsobjekte e-lärande

  • Canvas
  • Kurs-, program- och gruppwebbar
  • Personliga menyn
  • Artologic Survey and report
  • Kaltura
  • URKUND

Utreder och utvärderar på vetenskaplig grund

Enheten för digitalt lärande ansvarar inom förvaltningsobjektet för utredningar och utvärderingar av den digitala lärandemiljön samt utbildar och handleder KTH:s lärare. Det innebär att vi leder de aktiviteter som genomförs för att utreda vilken digital lärandemiljö KTH bör ha samt utvärderar om den nuvarande miljön motsvarar lärares och studenters behov. Verksamheten sker på vetenskaplig grund där utredningar och utvärderingar publiceras som tidskrifts- eller konferensartiklar.

Utbildnings- och handledningsuppdrag

Inom ramen för utbildnings- och handledningsuppdraget ansvarar vi kunskapsstödet på KTH:s intranät kring digitalt lärande på KTH , genomför återkommande seminarier, workshops och kurser samt ger handledning till lärare via personligt möte eller e-post. 

Vi ger KTH stöd i metoder och verktyg för digitalt lärande

Här är några av våra webbsidor att besöka:

Pedagogiska perspektiv

Förändringar av den digitala lärandemiljön genomförs som projekt där personal från enheten ingår som antingen projektledare eller deltar som kravställare utifrån ett pedagogiskt perspektiv. Aktuella projekt rör t.ex. kursinformation och digital bedömning.

Gruppsammansättning

I gruppen ingår forskare, pedagogiska utvecklare, kommunikatör, koordinator och forskningsingenjörer.

Kontakt