Till innehåll på sidan

MOOC:s via KTHx

Under 2016-2020 gjorde KTH en särskild satsning på att erbjuda öppna onlinekurser globalt via edX, så kallade MOOC:s. Kurserna gav möjlighet för vem som helst att anmäla sig och ta del av forskningsbaserad kunskap.

Via KTHx erbjöds öppna onlinekurser som introduktion till ett ämne eller som kompetensutveckling för mer avancerade kunskaper. Alla som ville kunde följa kurserna och prova sina kunskaper via automatbedömda uppgifter. De som valt att registrera sig och genomföra id-kontroll kunde vid slutförande av kursuppgifterna erhålla ett kurscertifikat. Samtliga MOOC:s erbjöds på engelska och de flesta kurserna kunde följas med flexibel kurstakt. Som ett led i att bidra till det livslånga lärandet ingick två kurspaket särskilt riktade gentemot yrkesverksamma och med möjlighet att erhålla ett Professional Certificate.

Aktuella MOOC:ar

Läs mer om aktuella MOOC-erbjudanden från KTH, klicka här

Följande MOOC:s erbjöds på edX via KTHx 

  • Bemannad rymdfart
  • Cyberfysiska system
  • Digital Transformation, I - IV
  • High Performance Finite Element Modeling, I - II
  • Hållbar utveckling, I - III
  • Vetenskapsfilosofi för ingenjörer och naturvetare
  • Riskbedömning av arbetsrelaterade skador med RAMP, I - III
  • Reliable Distributed Algorithms, I - II

Kontakt

Har du frågor gällande KTH:s nuvarande eller kommande erbjudanden av de öppna onlinekurser som beskrivs ovan, kontakta Johan Thorbjörnson: www.kth.se/profile/johantor  

Om du har frågor om den MOOC-satsning som KTH gjorde under 2016-2020 via edX, kontakta: 

Linda Barman, projektansvarig KTH MOOC.
lbarman@kth.se

Morgan Mickelsson, enhetschef för Digitalt lärande.
morganmi@kth.se