Till innehåll på sidan

Digital transformation

I kurserna som tidigare erbjöds via KTHx på edX fick deltagarna lära sig hantera digital föränding.

Kursens logotyp

Digital transformation: marknads- och näringslivsanalys, I

I den här kursen får du lära dig konkreta verktyg, teorier och modeller som gör att du kan förutse och förstå hur just din bransch påverkas av den tilltagande digitaliseringen.

Läs mer om kursen

Digital transformation: strategi, II

Kursens logotyp

I den här kursen får du lära dig konkreta verktyg, teorier och modeller som hjälper dig att navigera i det digitalta affärslandskapet. Du utvecklar också din förmåga att göra strategiska val som är av betydelse för en lyckad digital transformation.

Läs mer om kursen

Digital transformation: ledarskap, III

Kursens logotyp

I den här kursen lär du dig metoder för att hantera ledarskapsutmaningar. Med dessa kunskaper kommer du kunna leda, positionera och trygga ditt företag eller organisations framtid i en digitaliserad värld.

Läs mer om kursen

Digital transformation: affärsutveckling och marknadsföring, IV

I den här kursen lär du dig konkreta metoder, teorier och modeller som gör att du kan ta till vara på nya möjligheter för affärsutveckling och marknadsföring av tjänster och produkter i ett digitalt affärslandskap.

Läs mer om kursen

Kurspaket Professional Certificate

KTHx erbjöd tidigare ett kurspaket där du registerade dig för samtliga kurser inom Digital transformation (ovan). När kurskraven för samtliga fyra delkurser var uppfyllda erhölls ett Professional Certificate via edX.

Kontakt

Frågor om MOOC-satsningen på KTH? Kontakta gärna oss för mer information.

Linda Barman, projektansvarig KTH MOOC.
lbarman@kth.se

Morgan Mickelsson, enhetschef för Digitalt lärande.
morganmi@kth.se

Innehållsansvarig:infomaster@itm.kth.se
Tillhör: Institutionen för lärande
Senast ändrad: 2020-10-01