Till innehåll på sidan

Hållbar utveckling för problemlösare

I kurserna som tidigare erbjöds via KTHx på edX fick deltagarna lära sig om hållbar utveckling. Kurserna riktade sig främst till ingenjörsstudenter och yrkesverksamma inom industrin.

Hållbar utveckling för problemlösare, I

Kursens logotyp.

I den här kursen reder vi ut vad hållbar utveckling är och hur det utvecklades till vad det är i dag- en holistisk process för att hantera miljömässiga, sociala och ekonomiska utmaningar orsakade av människan. Du får också en introuduktion till de bakomliggande orsakerna till varför hållbar utveckling är nödvändig.

Läs mer om kursen

Hållbar utveckling för problemlösare, II

Kursens logotyp.

I den här kursen får du ta del av flera exempel på hur multidispinplinär forskning, inklusive ingenjörsvetenskapen bidrar till att finna hållbara lösningar på flera stora hållbarhetsutmaningar, tex hur ett systematiskt tillvägagångsätt kan bidra till att bevararandet av ekosystem och hur materialflödesanalys och smart urban metabolism kan tillämpas för en hållbar resurshantering. 

Läs mer om kursen

Strategier för hållbar utveckling, III

Kursens logotyp.

I den här kursen fördjupar vi oss i strategier och styrmedel som har betydelse för att etablera hållbara beteenden och arbetsätt, på individnivå och i samhället i stort. Vi fördjupar oss även i det komplexa sambandet mellan människor värderingar, attityder och beteenden samt diskuterar hur olika perspektiv påverkar vilka hållbarhetsutmaningar som prioriteras.

Läs mer om kursen

KTH och hållbar utveckling

KTH är världsledande inom forskning om hållbar utveckling och vi utbildar kontinuerligt både studenter och personal som ett led i att verka för ett mer hållbart samhälle. I våra MOOCar om hållbarhet möter du lärare och forskare i framkant med att hitta lösningar på dagens globala hållbarhetsutmaningar.

Kontakt

Frågor om MOOC-satsningen på KTH? Kontakta gärna oss för mer information.

Linda Barman, projektansvarig KTH MOOC.
lbarman@kth.se

Morgan Mickelsson, enhetschef för Digitalt lärande.
morganmi@kth.se