Till innehåll på sidan

Fördjupade färdigheter i RAMP

Bli ledande inom belastningsergonomi genom att fördjupa dina färdigheter i riskhantering

Vem riktar sig kursen till?

Kursen riktar sig till dig som arbetar med, eller leder en verksamhet där riskhantering av arbetsrelaterade skador (MSDs) är relevant och som vill utvecklas professionellt. Alla är välkomna att anmäla sig och inga specifika förkunskaper krävs.

Vad lär du dig?

I den här kursen vässar du dina färdigheter i att använda RAMP för riskhantering av arbetsrelaterade skador och fördjupar dina kunskaper i att tillämpa alla fyra modulerna i RAMP-verktyget. Du lär dig att även hur du arbetar med hela riskhanteringsprocessen, från identifiering och bedömning till upprättande av handlingsplaner och uppföljningar.

  Läs mer om kursen på www.edx.org

Kursen är öppen!

Anmälan www.edx.org

Tillgänglig tom: 30 september

Studietakt: flexibel

Omfattning: 12- 20 timmar

Språk: engelska

Hur går det till?

Kursen läses online och du styr din egen studietakt. Kursen erbjuds som en MOOC via KTHx. Detta innebär att du kan följa kursen helt kostnadsfritt (Audit). Vill du ha ett kursintyg väljer du alternativet Verified när du anmäler dig till kursen och legitimerar dig. När du klarat kurskraven har du möjlighet att erhålla ett intyg som bevis på dina kunskaper. Vill du gå alla fyra kurserna och få ett samlat intyg, ett s.k. Professional Certificate anmäler du dig till hela kurspaketet

Läs mer om hur det går till att läsa en MOOC via KTHx

Kurspaketet RAMP

För dig som vill bli skicklig i att leda och förbättra arbetsmiljön genom att minska riskerna för arbetsrelaterade skador som följd av manuellt arbete, erbjuds ett kurspaket kopplat till RAMP. I tre kurser lär du dig använda RAMP-verktyget systematiskt för bedömning av risker, hur du skapar handlingsplaner och implementerar nya lösningar inom din verksamhet. Respektive kurs kan läsas separat men vill du få ett intyg som bekräftar att du kan tillämpa RAMP inom hela riskhanteringsprocessen ska du anmäla dig till kurspaketet Professional Certificate in Risk Management of Work Related Injuries using RAMP

Se mer om de övriga kurserna om RAMP,

Om RAMP 

RAMP är ett verktyg som stöder bedömning och reducering av belastningsergonomiska risker i arbeten med manuell hantering. Det är forskningsbaserat och utvecklat i nära samarbete mellan forskare vid KTH och yrkesverksamma inom industrin. RAMP-verktyget är fritt att använda och kan laddas ner gratis. Läs mer och ladda ner RAMP

RAMP-kurserna har utvecklats med stöd från Scania , Avonova , EIT Health , Loods Åkeri , Svenskt Butikskött AB , Ensto Ensek AS  and Arla Foods AB .

Kursansvarig