Till innehåll på sidan

Kurspaket i riskhantering av arbetsrelaterade skador med hjälp av RAMP

KTH erbjuder nu ett utbildningspaket med möjlighet till ett sk Professional Certificate i RAMP-verktyget.

Vem riktar sig kurspaketet till?

Kurserna riktar sig till dig arbetar med riskhantering av arbetsrelaterade skador, s.k. MSDs och vill utvecklas professionellt. Kanske arbetar du som konsulterande ergonom eller så arbetar du på ett industriföretag med ansvar för att minska arbetsrelaterade skador orsakade av manuellt arbete. Alla är välkomna att anmäla sig och inga specifika förkunskaper krävs.

Vad lär du dig?

Det här kurspaketet om tre delkurser ger dig möjlighet bli skicklig i att hantera riskhanteringsprocessen av belastningsergonomiska risker i arbeten med manuell hantering med hjälp av RAMP. I kurserna lär du dig att tillämpa RAMP i hela riskhanteringsprocessen. Den första kursen ger dig en bra överblick av RAMP-verktyget samt att identifiera och bedöma risker. I den andra kursen är fokus på att tolka och presentera resultat från riskbedömningar, skapa handlingsplaner och följa upp dem. I den tredje och sista kursen fördjupar du dina färdigheter genom att arbeta med autentiska fall från näringslivet.

Hur går det till?

Kurspaketet är öppet!

Anmälan: www.edx.org

Tillgänglig tom: 31 aug

Studietakt: flexibel

Omfattning: 40-50 timmar

Språk: engelska

För att erhålla ett Professional Certificate registerar du dig till kurspaketet och legitimerar dig när du anmäler dig. När du uppfyllt kurskraven har du möjlighet att erhålla ett Professional Certificate som bevis för dina nya kunskaper. Alla delkurser som ingår i kurspaketet kan även läsas fristående och kostnadsfritt. Kurserna läses online och du styr din egen studietakt. Läs mer kurserna innehåll på de enskilda kurssidorna eller på edX där du anmäler dig

Om RAMP

RAMP är ett verktyg som stöder bedömningen och hanteringen av belastningsergonomiska risker i arbeten med manuell hantering. Det är forskningsbaserat och utvecklat i Sverige, i nära samarbete mellan forskare vid KTH Kungliga Tekniska Högskolan och praktiker på företag i ett projekt finansierat av i huvudsak AFA Försäkring och de medverkande företagen.En digitaliserad version av RAMP-verktyget finns för fri nerladdning. Läs mer och ladda ner RAMP

OBS! Excel 2010 eller nyare versioner av Excel krävs för att använda RAMP-verktyget.

Kurserna har utvecklats med stöd från Scania , Avonova , EIT Health , Loods Åkeri , Svenskt Butikskött AB , Ensto Ensek AS  and Arla Foods AB .

Guide om hur det fungerar att läsa en MOOC på edX.org

Kursansvarig