Till innehåll på sidan

Riskbedömning av arbetsrelaterade skador med RAMP I

Lär dig identifiera och bedöma belastningsergonomiska risker

Vem riktar sig kursen till?

Kursen riktar sig till dig som vill utvecklas professionellt och som arbetar med, eller är ansvarig för, en verksamhet där ni vill minska risken för arbetsrelaterade skador. Alla är välkomna att anmäla sig och inga specifika förkunskaper krävs.

Vad lär du dig?

Det här är den första av tre kurser med fokus på riskhanteringsprocessen av arbetsrelaterade skador med verktyget RAMP. Kursen ger dig både en bra överblick över hela RAMP-verktyget och färdigheter i att använda RAMP för identifiering och bedömning av muskel- och skelettsjukdomar (MSDs).

Läs mer om kursen på www.edX org

Kursen är öppen!

Anmälan www.edx.org

Tillgänglig tom: 30 sep 

Studietakt: flexibel

Omfattning: 12-20 timmar

Språk: engelska

Hur går det till?

Kursen läses online och du styr din egen studietakt. Kursen erbjuds som en MOOC via KTHx. Detta innebär att du kan följa kursen helt kostnadsfritt (Audit). Vill du ha ett kursintyg väljer du alternativet Verified när du anmäler dig till kursen och legitimerar dig. När du klarat kurskraven har du möjlighet att erhålla ett intyg som bevis på dina kunskaper. Vill du gå alla fyra kurserna och få ett samlat intyg, ett s.k. Professional Certificate anmäler du dig till hela kurspaketet.

Läs mer om hur det går till att läsa en MOOC via KTHx

Kurspaketet RAMP

För dig som vill bli skicklig i att leda och förbättra arbetsmiljön genom att minska riskerna för arbetsrelaterade skador som följd av manuellt arbete, erbjuds ett kurspaket kopplat till RAMP. I tre kurser lär du dig använda RAMP-verktyget systematiskt för bedömning av risker, hur du skapar handlingsplaner och implementerar nya lösningar inom din verksamhet. Respektive kurs kan läsas separat men vill du få ett intyg som bekräftar att du kan tillämpa RAMP inom hela riskhanteringsprocessen ska du anmäla dig till kurspaketet Professional Certificate Program in Risk Management of Work Related Injuries using RAMP

Se mer om de övriga kurserna om RAMP,

Om RAMP

RAMP är ett verktyg som stöder bedömning och reducering av belastningsergonomiska risker i arbeten med manuell hantering. Det är forskningsbaserat och utvecklat i nära samarbete mellan forskare vid KTH och yrkesverksamma inom industrin. RAMP-verktyget är fritt att använda och kan laddas ner gratis. Läs mer och ladda ner RAMP

Kursansvarig