Till innehåll på sidan

Riskbedömning med RAMP, I-III

KTH erbjuder tre kurser som lär dig använda RAMP-verktyget systematiskt för att bedömma och hantera belastningsergonomiska risker i arbeten med manuell hantering. Här kan du se en sammanfattning av utbudet och hitta till mer information om kurserna.

Riskbedömning av arbetsrelaterade skador,I

Kursens logotyp

Den här delkursen ger dig en bra överblick över hela RAMP-verktyget. Du lär dig hur du identifierar och gör riskbedömningar av arbetsrelaterade muskel- och skelettsjukdomar (MSDs) med manuellt arbete med hjälp av RAMP.

Läs mer om kursen.

Riskhantering av arbetsrelaterade skador,II

Kursens logotyp

I den här delkursen fördjupar du dina kunskaper i riskhantering med hjälp av RAMP. Utifrån autentiska situationer får du träna på att göra riskbedömningar av manuellt arbete, tolka och ta fram lösningar. Du lär dig också hur du kan presentera lösningar för olika intressenter inom en organisation.

Läs mer om kursen.

Fördjupade färdigheter i RAMP,III

Kursens logotyp

I den här delkursen vässar du dina färdigheter i att använda RAMP för riskhantering av arbetsrelaterade skador. Du fördjupar dina kunskaper i att tillämpa alla fyra modulerna i RAMP-verktyget och lär dig använda RAMP i hela riskhanteringsprocessen, från identifiering och bedömning till upprättande av handlingsplaner och uppföljningar.

Läs mer om kursen.

Kurspaket i riskhantering av arbetsrelaterade skador

För dig som vill bli skicklig i att leda och förbättra arbetsmiljön genom att minska riskerna för arbetsrelaterade skador som följd av manuellt arbete, erbjuds ett kurspaket kopplat till RAMP. De tre ovan beskrivna kurserna ingår i kurspaketet. För att erhålla ett Professional Certificate behöver du anmäla dig till kurspaketet och legitimera dig vid anmälan. När du uppfyllt kurskraven har du möjglighet att erhålla ett Professional Certificate som bevis för dina kunskaper.

Läs mer om kurspaketet.

Om RAMP

RAMP är ett verktyg som stöder bedömningen och hanteringen av belastningsergonomiska risker i arbeten med manuell hantering. Det är forskningsbaserat och utvecklat i Sverige, i nära samarbete mellan forskare vid KTH Kungliga Tekniska Högskolan och praktiker på företag i ett projekt finansierat av i huvudsak AFA Försäkring och de medverkande företagen.En digitaliserad version av RAMP-verktyget finns för fri nerladdning.

Läs mer och ladda ner RAMP

OBS! Excel 2010 eller nyare versioner av Excel krävs för att använda RAMP-verktyget.

Kurserna har utvecklats med stöd från Scania , Avonova , EIT Health , Loods Åkeri , Svenskt Butikskött AB , Ensto Ensek AS  and Arla Foods AB .

Hur går det till?

Kurser och kurspaket läses online och du styr din egen studietakt. Både kurser och kurspaket erbjuds som MOOCs via KTHx. Detta innebär att du kan följa kurserna helt kostnadsfritt (Audit). Vill du ha ett kursintyg väljer du alternativet Verified när du anmäler dig till kursen och legitimerar dig. När du klarat kurskraven har du möjlighet att erhålla ett intyg som bevis på dina kunskaper. Förutom kurserna erbjuder vi två olika kurspaket, s.k. Professional Certificate programs. Är du intresserad av att erhålla ett Professional Certificate väljer du att registera dig till kurspaketet.

Läs mer om hur det går till att läsa en MOOC via KTHx.

Kontakt

Frågor om MOOC-satsningen på KTH? Kontakta gärna oss för mer information.

Linda Barman, projektansvarig KTH MOOC.
lbarman@kth.se

Morgan Mickelsson, enhetschef för Digitalt lärande.
morganmi@kth.se