Till innehåll på sidan

Tidigare MOOC:s

KTH erbjuder en bredd av kurser. Tidigare har det gått att läsa en MOOC där du lärt dig om bemanade rymdfärder och en där du att lärt dig tillämpa distribuerade algoritmer för att designa skalbara och pålitliga tjänster. Nedan kan du läsa mer om dessa kurser.

Bemannade Rymdfarter

I kursen "Human Spaceflight" med KTH-professorn och alumnen Christer Fuglesang som lärare kunde du lära dig om rymdresor med mänskliga deltagare. Christer som är en erfaren ESA-astronaut, flög med två gånger med rymdfärjan Discovery och utförde forskning på Internationella Rymdstationen (ISS). Kursen gavs två gånger: våren 2016 och våren 2017. 

Distribuerade algoritmer, I- II

I två delkurser om distruberade algorimiter I- II kunde du få en grundlig introduktion i båder teorier och tillämpning av distribuerade algoritmer för att designa skalbara och pålitliga tjänster. Professor Seif Haridi var kursansvarig för första kursomgången som gick hösten september 2016. 

Läs mer om Reliable Distrubuted Algorithms- part 1 på edX. org

Läs mer om Reliable Distrubuted Algorithms- part 2 på edX.org

Kontakt

Frågor om MOOC-satsningen på KTH? Kontakta gärna oss för mer information.

Linda Barman, projektansvarig KTH MOOC.
lbarman@kth.se

Morgan Mickelsson, enhetschef för Digitalt lärande.
morganmi@kth.se

Innehållsansvarig:infomaster@itm.kth.se
Tillhör: Institutionen för lärande
Senast ändrad: 2020-06-12