Till innehåll på sidan

FontD - Naturvetenskapernas, teknikens och matematikens didaktik

FontD är ett nätverk av samverkande universitet och högskolor i Sverige där de lokala didaktiska forskningsmiljöerna ingår. KTH ingår i nätverket och kommer att anta en doktorand inom teknikens och naturvetenskapernas didaktik, med fokus på lärarutbildning, gymnasieskola, grundskola och/eller förskola.

Vill du vara med och bidra är du välkommen att söka en forskarstudieplats mot teknikens eller naturvetenskapernas didaktik. Du söker doktorandtjänsten hos KTH. Forskarstudierna startar den 1 september 2020.

KTH-annons samt ansökningslänk publiceras 12 mars.  Beslut om antagning under maj.

Din ansökan ska ha följande innehåll:

  • CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
  • Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskarstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
  • Betygsavskrift, kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier. Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk.
  • Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten.

Som doktorand antas du vid KTH för fem års forskarstudier, förväntas arbeta på KTH:s lärarutbildningar 20 % och du bereds samtidigt plats i FontD:s forskarskola. Tanken är att du följer det gemensamma kursutbudet och deltar i seminarier och konferenser inom FontD. Läs om FontD på värduniversitetets webb  Kurserna startar i Norrköping 16-17 september 2020.

FontD har en fullt utvecklad organisation för forskarstudier med kursverksamhet, handledarkollegium och seminarieverksamhet. FontD är ett nätverkssamarbete mellan 10 lärosäten  (2018) med Linköpings universitet som värduniversitet. I FontD ingår de lokala didaktiska forskningsmiljöerna vid de medverkande universiteten och högskolorna. Sedan starten 2002 har ca 100 forskarstuderande examinerats. FontD har ett eget styrorgan med representanter från varje lärosäte, samt en internationellt sammansatt vetenskaplig kommitté som ansvarar för en årlig kvalitetsgranskning.

KTH representeras av professor Arnold Pears, universitetslektor Susanne Engström och professor (affilierad) Marc de Vries, alla verksamma vid Institutionen för lärande på Skolan för industriell teknik och management (ITM).

I FontD:s styrorgan

I FontD:s vetenskapliga kommitté

Affilierad professor Marc de Vries

Innehållsansvarig:infomaster@itm.kth.se
Tillhör: Institutionen för lärande
Senast ändrad: 2020-03-12