Till innehåll på sidan

Forskarutbildning inom teknik och lärande

KTH erbjuder genom Institutionen för lärande för närvarande tre forskarskolor inom teknik och lärande: Font D - naturvetenskapernas, teknikens och matematikens didaktik, GRADE - digitala teknologier i utbildning och QUEST för tekniklärare.

Innehållsansvarig:infomaster@itm.kth.se
Tillhör: Institutionen för lärande
Senast ändrad: 2018-07-06