Till innehåll på sidan

GRADE - Digitala teknologier i utbildning

Forskarskolan för digitala teknologier i utbildning (GRADE) är en nationell forskarskola som startade september 2018. Deltagande lärosäten är Umeå Universitet (värduniversitet), Göteborgs universitet, Kungliga Tekniska högskolan, Högskolan i Gävle, Högskolan Väst, Linnéuniversitetet, Högskolan i Halmstad, Jönköping University samt Mittuniversitetet. Forskarskolans inriktning är att koordinera och anordna kurser, bedriva seminarieverksamhet, workshops, och organisera stöd för forskarstudenternas projekt.

Tvärvetenskapligt perspektiv

En av de grundläggande utgångspunkterna för GRADE är ett tvärvetenskapligt angreppssätt; tillämpad IT, Didaktik, Pedagogik, Pedagogiskt arbete, Informatik samt Teknik och Lärande är ämnesområden representerade i forskarskolan. Dessa bidrar med olika perspektiv för forskningen om digitala teknologier i skolan. Deltagande lärosäten samarbetar för att ge kurser baserat på deras expertis inom området, olika forskningsmetoder, olika teoretiska perspektiv, analysverktyg och designfrågor inom forskningen.

GRADE erbjuder fyra kurser som är obligatoriska för antagna forskarstudenter, samt valbara kurser. Kurser, seminarier, konferenser, och handledning sker både på olika campus och genom olika former av kommunikationsteknik såsom videokonferenser och digitala verktyg för samarbete.

Antagning vid Lärande på KTH

Forskarskolan inkluderar för närvarande ett trettiotal forskarstudenter. Antagning kan ske vid Institutionen för Lärande vid Kungliga Tekniska högskolan i forskarutbildningsämnet Teknik och lärande.

Kontakt

Innehållsansvarig:infomaster@itm.kth.se
Tillhör: Institutionen för lärande
Senast ändrad: 2020-12-21