Till innehåll på sidan

Blending Swedish - praktiknära forskning om blandad lärmiljö

Publicerad 2016-09-26

Blending Swedish är ett Nordplusprojekt som KTH genomför tillsammans med Islands universitet och Aalto universitet. Projektet undersöker hur man framgångsrikt kan integrera befintligt online-material i lärarledd undervisning i allmänhet, med Learning Swedish som praktiknära forskningsobjekt. Projektet startade med ett webbinarium om blandade lärmiljöer - Blended Learning - med professor Martha Cleveland-Innes och professor Stefan Hrastinski.

Projektets syfte

Det generella syftet med Nordplusprojektet är att:

  • Underlätta för lärare intresserade av e-lärande
  • Öka verkningsgraden av den redan utvecklade online-kursen Learning Swedish

Praktiknära forskning

Arbetet kommer att drivas av de tre partneruniversiteten i form av praktiknära forskning. Samtidigt kommer detta att bedrivas som ett öppet kollaborativt online-projekt för att andra lärosäten, lärare och studenter både ska kunna delta i projektet och hämta information från det. Läs mer på blendingswedish.se .

Learning Swedish

Learning Swedish är en MOOC (skalbar öppen nätbaserad kurs, Massive Open Online Course) för självstudier i nybörjarsvenska i egen takt utan lärarstöd. Kursen lanserades officiellt i november 2015 av Svenska institutet (SI) och hade i september 2016 över 45 000 registrerade användare globalt. Läs mer om Learning Swedish .

Specifika projektmål för Learning Swedish är:

"Projektet ämnar besvara frågan hur den nyaste och mest moderna stora öppna online-kursen i svenska, Learning Swedish (LS), bäst kan integreras i blandade lärmiljöer (blended learning), och sprida information om detta.Vi vill utforma strategier och material för att flexibelt och effektivt kunna integrera LS i blandade lärmiljöer utifrån forskning, beprövad erfarenhet och en kritisk lärandeanalys av LS, och därmed stödja befintlig undervisning i nybörjarsvenska i och utanför Norden/Baltikum".

Webbinarium

Projektet inleddes med ett webbinarium om blandade lärmiljöer (Blended Learning). Webbinariet ges i formen samtal mellan Professor Marti Cleveland-Innes (Centre for Distance Education, Athabasca University, Kanada) och professor Stefan Hrastinski (Teknik för Lärande, KTH).

Kontakt på KTH

Björn Kjellgren
Björn Kjellgren
studierektor, univ.lektor 087906125
Innehållsansvarig:infomaster@itm.kth.se
Tillhör: Institutionen för lärande
Senast ändrad: 2016-09-26
CHEPIS - Strengthening African higher education research and expertise
Performance-based governance in academia
Academic Profession in Knowledge-based Society (APIKS)
Towards the Responsible University
ATS - Assessment of Transversal Skills in STEM
K-ULF-Kompensatorisk undervisning för lärande och forskning
TeaEdu4CT projekt - Computational thinking
Ett europeiskt campus UNITE!
Fysikundervisning – med drivkraft att vara annorlunda
Bedömning - ACJ i kombination med kognitiva matriser RGT
Gör framtidens smarta byggnader att fastighetsbranschens kompetensbehov förändras
Blending Swedish - praktiknära forskning om blandad lärmiljö
KTH:s kunskap vässar afrikanska lärosäten
Digitalt berättande