Digitalt lärande - forskningsområdet

Forskningen om digitalt lärande på KTH undersöker hur teknik kan stödja utbildning och lärande. Forskargruppens styrka är vår tekniska kompetens kompletterat av vår kompetens inom lärande. Forskningen är ofta designinriktad. Detta innebär att vi beforskar användning av framväxande teknik i lärandesammanhang eller utvecklar prototyper som en del av forskningen. Vi har även som målsättning att bidra till att utveckla metoder och tekniker som kan användas i praktiken.

Forskning om digitalt lärande

Forskningen om digitalt lärande på KTH undersöker främst hur teknik kan stödja utbildning och lärande. Men forskningen sträcker sig även bortom utbildningskontexten och undersöker digitalt lärande i andra sammanhang. Ett exempel är lärande i nätbaserade miljöer för barn- och ungdomar inom psykiatriområdet. Ett annat exempel är barns skrivande i digitala miljöer.

Matematik

Forskargruppen är särskilt intresserad av handledning och matematisk problemlösning i digitala miljöer. Gruppen är forskningsansvarig för projektet , vilket är ett internationellt projekt där lärarstudenter på flera lärosäten handleder elever i matematik. Vi driver projektet TalkMath.org  där vi experimenterar med olika möjligheter att handleda och diskutera matematik i en nätbaserad miljö.

Utveckling av e-lärande på KTH

Forskningen bidrar till kvaliteten på digitalt lärande vid KTH genom att bedriva forskning och utveckling (FoU) om bland annat universitetslärares professionella utveckling, sociala medier i högre utbildning, design av nätbaserad utbildning samt storskaliga nätbaserade kurser.

Forskarskolor

Forskargruppen deltar inom den nationella forskarskolan Digitala teknologier i utbildningen samt det skandinaviska nätverket Högre utbildning och e-lärande. Vi är aktiva inom forskarskolor särskilt inriktade mot lärare i skolan.

Publikationer och finansiärer

Forskargruppen publicerar internationellt i de mest framträdande tidskrifterna i området, exempelvis Computers & Education och Internet and Higher Education, samt har tilldelats flertalet internationella utmärkelser. Forskningen finansieras av olika finansiärer, däribland Vetenskapsrådet, Forte, Vinnova, Wallenberg och EU.

Ansvarig kontaktperson

Vi arbetar i forskargruppen