Global kompetens

Med vår forskning vill vi undersöka hur tekniska universitet uppfattar, stödjer, integrerar och bedömer global kompetens för studenter, lärare och personal. Forskningen avser också att praktiskt bidra till att förbättra befintlig och framtida ingenjörsutbildning.

Pågående projekt

BADGE: Becoming a Digital Global Engineer. Erasmus+ project med 20 tekniska universitet. 2019-2022

TA VIE : Tools for Enhancing and Assessing the Value of International Experience for Engineers. Erasmus+ project med Universidad Politécnica de Madrid, Ecole Centrale de Nantes, Budapesti Muszaki es Gazdasagtudomanyi Egyetem, och Universita Degli Studi di Trento. 2018-2022. 

Critical Incidents: Financed by KTH IRO. 2019-2020. 

Obs! En senare version av denna sida finns f.n. på den engelska webben. Den svenska sidan uppdateras snart! 

För ett framgångsrikt ingenjörsarbete

Globalisering och internationalisering har gjort global kompetens – kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som krävs för att kunna kommunicera och arbeta konstruktivt, kreativt och etiskt i miljöer med kulturell och social mångfald – till en förutsättning för framgångsrikt ingenjörsarbete. Industrin, organisationer och myndigheter vill att våra studenter ska lämna universitetet med global kompetens och tillägnandet av det är en av de tänkta vinsterna med internationell rörlighet och integrerad internationalisering av högre utbildning.

Genom samarbete med lärare i språk och kommunikation, samt lärare involverade i KTH:s Certifikat för global kompetens  och motsvarande utbildning för lärare och personal, hoppas vi att vår forskning kommer att bidra till att stärka befintliga universitetsinsatser inom området och hjälpa till att designa och testa nya sätt att stödja kompetensutveckling vid tekniska universitet.

Kontakt

Det här är ett nytt forskningsområde vid KTH och fortfarande på ett tidigt stadium. Om du är intresserad, vill veta mer eller vara med och bidra, kontakta: