Till innehåll på sidan

BibCap

Vetenskapliga tidskrifter på hög.
Publicerad 2020-08-31

En avancerad bibliometrisk analyskapacitet gör det möjligt att jämföra universitet och högskolor, forskningsinstitut, företag och andra organisationer över tid. Att se hur de positionerar sig i förhållande till varandra, hur de samarbetar och vilken påverkan de har på det globala forskningssystemet. Syftet med BibCap-projektet är att kunna erbjuda relevanta bibliometriska analyser för att utveckla svensk forskning. Det syftar även till att få en överblick över och förståelse för internationella publikationer inom det vetenskapliga området.