Till innehåll på sidan

Elevers mobilanvändning i teknikundervisning

Publicerad 2014-08-06

På vilka sätt stödjer kontra inte stödjer elevernas användning av mobila enheter (mobiler och surfplattor) deras skolarbete i teknikämnet? Hur struktureras mobilanvändningen i relation till skoluppgifterna? Tiina är lärare på Mariestads kommun på halvtid, och är på halvtid doktorand i KTH:s forskarskola för lärare, QUEST. I Tiinas avhandlingsarbete försöker hon få fram hur pedagogiska strategier kan utformas för att eleverna mobilanvändning ska bli stödjande.

I korthet

Forskningsämne: Mobilt lärande

Anslagsgivare: QUEST - Mariestads kommun

Projektperiod: aug 2014 - maj 2018

Deltagare:
Tiina Leino Lindell, KTH + Mariestads kommun

Handledare:
Stefan Hrastinski , KTH Lärande
Fredrik Enoksson , KTH Lärande

Om projektet

Syftet med projektet är att synliggöra på vilka sätt elevernas användning av mobila enheter (mobiler och surfplattor) stödjer kontra inte stödjer deras skolarbete i teknikämnet.

Ett annat mål är att undersöka hur mobilanvändningen struktureras i relation till skoluppgifter. Då intresserar vi oss för om mobiler används på specifika sätt då de stödjer elevernas skolarbete och vice versa. På vilket sätt inverkar exempelvis uppgiftsutformningar och regler på den effekt som mobilanvändning får?

Med projektet vill vi bidra med kunskap till lärare om hur pedagogiska strategier kan utformas för att elevernas mobilanvändning ska bli stödjande. Vi vill också belysa de pedagogiska utmaningar som finns med mobilanvändning i skolan.

Innehållsansvarig:infomaster@itm.kth.se
Tillhör: Institutionen för lärande
Senast ändrad: 2014-08-06