Till innehåll på sidan

Publikationer av medarbetare på Lärande

Nedan listas de senaste publikationerna, oavsett publikationstyp, av medarbetare vid Institutionen för lärande på Skolan för industriell teknik och management (ITM) på KTH. Publikationer uppdelade efter kategorier hittar du i vänstermenyn.

Senaste publikationerna av medarbetare på Lärande

[4]
P. Fagrell, "Change and inertia in the development of Swedish engineering education : The industrial stakeholder perspective," Doktorsavhandling : KTH Royal Institute of Technology, TRITA-ITM-AVL, 2020:24, 2020.
[5]
A. Seeberger et al., "Can empathy be preserved in medical education?," International Journal of Medical Education, vol. 11, s. 83-89, 2020.
[9]
A. Doyle, "Consolidating concepts of technology education : From rhetoric towards a potential reality," Doktorsavhandling Stockholm : KTH Royal Institute of Technology, TRITA-ITM-AVL, 2020:13, 2020.
[11]
P. Wallin, E. Bergman och S. Hrastinski, "Att lära på avstånd," Stockholm, 2020.
[13]
T. Leino Lindell, "Exploring teachers’ increased knowledge of the potential of mobile phone use : pilot study reducing the difference between students’ and teachers’ ideas," Education and Information Technologies : Official Journal of the IFIP technical committee on Education, 2020.
[14]
L. Geschwind och S. Lundborg, "Att bryta ny mark – men vilken? : En analys av inspelen till forskningspropositionen," Stockholm : KTH Royal Institute of Technology, 2020.
[16]
B. Kjellgren och T. Richter, "KTH Certificate of Global Competence: Getting the most out of diversity and internationalisation?," i Bidrag från 7:e Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar : 27 november - 28 november 2019 Luleå tekniska universitet, 2020, s. 72-75.
[17]
J. Söderlind och L. Geschwind, "Disciplinary Differences in Academics’ Perceptions of Performance Measurement at Nordic Universities," Higher Education Governance & Policy, vol. 1, no. 1, s. 18-31, 2020.
[18]
K. Nyström, S. Nyberg och G. K. Rajarao, "Experience and reflections – implementing European teaching methods in 5 African Universities," i Educate for the future : PBL, Sustainability and Digitalisation 2020, Guerra, Aida (Editor) ; Chen, Juebei (Editor) ; Winther, Maiken (Editor) ; Kolmos, Anette (Editor). red., Aalborg : Aalborg Universitetsforlag, 2020, s. 168-177.
[19]
J. Söderlind, "A metric culture in academia : The influence of performance measurement on the academic culture of Swedish universities," Doktorsavhandling Stockholm : Kungliga Tekniska högskolan, TRITA-ITM-AVL, 35, 2020.
[20]
J. Malmqvist, K. Edström och A. Rosén, "CDIO Standards 3.0 – Updates to the Core CDIO Standards," i 16th International CDIO Conference, 2020, s. 60-76.
[25]
J. Engström och A. Söderling, "Ecological Sustainability Potential for Cloud solutions," , 2020.
[30]
P. Fagrell, S. Gunnarsson och A. Fahlgren, "Curriculum development and quality assurance of higher education in Sweden : The external stakeholder perspective," Journal of Praxis in Higher Education, vol. 2, no. 1, s. 28-45, 2020.
[33]
K. Hjälmeskog et al., Didaktik i förskolan. Malmö : Gleerups Utbildning AB, 2020.
[34]
A. Broström, L. Geschwind och K. Larsen, "Concluding Discussion: The Past, Present, and Future of Technical Universities," i Technical Universities : Past, Present and Future, Geschwind, L., Broström, A., Larsen, K red., 1. uppl. Cham : Springer Nature, 2020, s. 227-242.
[37]
I. Ortiz-Marcos, "A Framework of Global Competence for Engineers: The Need for a Sustainable World," Sustainability, vol. 12, no. 22, 2020.
[38]
J. Buckley et al., "Framing the constructive alignment of design within technology subjects in general education," International journal of technology and design education, 2020.
[41]
S. Hrastinski, "Informed design for learning with digital technologies," Interactive Learning Environments, 2020.
[42]
C. M. Machuca, J. Chen och L. Wosinska, "Impact of protection to capital and operational expenditures of optical access networks," i Photonische Netze - 12. ITG-Fachtagung, 2020, s. 72-77.
[46]
E. Riese och S. Stenbom, "Experiences of Assessment in Introductory Programming From the Perspective of Non-Computer Science Majors," i 2020 IEEE Frontiers in Education Conference (FIE), 2020.
Fullständig lista i KTH:s publikationsportal
Innehållsansvarig:infomaster@itm.kth.se
Tillhör: Institutionen för lärande
Senast ändrad: 2018-07-04