Till innehåll på sidan

Fördjupningskurs i svenska

Kursen startar där Introduktion till Sverige, språk och kultur slutade, men behandlar endast svenska språket. På kursen får studenten fördjupa alla sina språkfärdigheter: skriva, läsa, tala och lyssna. Efter avslutad kurs ska studenten ha uppnått nivå A2 enligt CEFR, the Common European Framework of Reference for Languages.

Behöriga kursdeltagare

  • Avgiftsbetalande internationella studenter och stipendiater på masternivå som klarat testet på Introduction to Swedish Language and Culture är prioriterade.
  • Övriga masterstudenter, samt utbytesstudenter, rekommenderas att söka LS1512 Swedish A2 for Engineers (7.5 poäng).

Kursen är avgiftsfri och ger inga högskolepoäng. Kursen ges i form av lektioner i mindre grupper och kräver även hemarbete. Studenten erhåller ett kurscertifikat efter avslutad kurs.

Kursinnehåll

Under kursen får studenten öva alla sina språkfärdigheter: tala, lyssna, skriva och läsa. Fokus ligger på vardagsspråket, och studenten får träning i att klara sig i en rad informella situationer. Kursinnehållet styrs i hög grad av studenternas intressen och önskemål. Efter avslutad kurs ska studenten ha uppnått nivå A2 enligt CEFR, the Common European Framework of Reference for Languages..

Schema

Schema publiceras här så snart det fastställts.

Ansökan

Ansökan görs från Canvas för studenter som läst Introduktion till Sverige, språk och kultur.

Kontakt

För frågor angående registrering, behörighet, etc: languagagecourses@kth.se

För frågor angående kursinnehåll: Karin Borell, kborell@kth.se

Innehållsansvarig:Charlotte Hurdelbrink
Tillhör: Institutionen för lärande
Senast ändrad: 2020-07-20