Introduktion till Sverige, språk och kultur

Kursen fokuserar på svenskt vardagsliv och syftar till att ge studenten grundläggande ”överlevnadskunskap” i svenska, liksom en introduktion till Sveriges historia, kultur och moderna samhälle.

Behöriga kursdeltagare

  • Avgiftsbetalande internationella masterstudenter och stipendiater på masternivå, inklusive studenter inom ett Study Abroad Programme, som påbörjar sina studier på KTH första gången hösten 2018 är garanterade plats på kursen. Efter avslutad kurs har denna grupp studenter möjlighet att läsa ytterligare två kurser: Fördjupningskurs i svenska under andra terminen vid KTH och Svenska för yrkeslivet under den tredje terminen. 
  • Övriga internationella masterstudenter som läser sin första termin på KTH hösten 2018 är välkomna att läsa introduktionskursen, men är inte behöriga att söka de två fortsättningskurserna. Dessa bör istället undersöka möjligheten att läsa våra poänggivande kurser i svenska .

Kursen är avgiftsfri och ger inga högskolepoäng. Vid avslutad kurs erhåller studenten ett kurscertifikat.

Kursinnehåll

Svenska språket

Kursens språkdel består av storföreläsning (med upp till 500 deltagare), övningar i smågrupper ledda av övningsassistenter, samt onlineövningar, och syftar till att ge studenten grundläggande kunskap i svenska. Efter avslutad kurs ska studenten ha uppnått nivå A1 enligt CEFR-skalan (Common European Framework of Reference for Languages) i svenska. Studenten ska t.ex. kunna:

  • förstå enkel, vardaglig svenska och delta i enkla konversationer
  • förstå enkla skriftliga meddelanden, t.ex. i affärer och på caféer
  • fylla i formulär och skriva korta, enkla meddelanden på svenska

Svensk kultur

Kursens kulturdel ges i form av föreläsningar och studiebesök och syftar till att ge studenten förståelse om livet i Sverige, samt grundläggande kunskap om Sveriges kultur, historia och moderna samhälle.

Schema

Svenska språket: Föreläsningar och gruppövningar: måndagar kl. 17-18.30, v. 37-50.

Svensk kultur: Föreläsningar onsdagar varannan vecka, v. 37-48. 

Anmälan

Anmälan kommer att vara tillgänglig här  från den 26 augusti till den 3 september, 2019.

Kontakt

För frågor angående registrering, behörighet, etc: languagecourses@kth.se .

För frågor angående kursinnehåll: Karin Borell, kborell@kth.se .

Efter den här kursen

Efter avslutad kurs har internationella betalningsskyldiga masterstudenter möjlighet att läsa ytterligare två kurser: Fördjupningskurs i svenska  under andra terminen vid KTH och Svenska för yrkeslivet  under den tredje terminen.

Övriga internationella masterstudenter bör istället undersöka möjligheten att läsa våra poänggivande kurser i svenska .

Innehållsansvarig:Jamie Rinder
Tillhör: Institutionen för lärande
Senast ändrad: 2019-04-12