Introduktion till Sverige, språk och kultur

Kursen fokuserar på svenskt vardagsliv och syftar till att ge studenten grundläggande ”överlevnadskunskap” i svenska, liksom en introduktion till Sveriges historia, kultur och moderna samhälle.

Behöriga kursdeltagare

  • Avgiftsbetalande internationella masterstudenter och stipendiater på masternivå, inklusive studenter inom ett Study Abroad Programme, som påbörjar sina studier på KTH första gången hösten 2020 är garanterade plats på kursen. Efter avslutad kurs har denna grupp studenter möjlighet att läsa ytterligare två kurser: Fördjupningskurs i svenska under andra terminen vid KTH och Svenska för yrkeslivet under den tredje terminen. 
  • Övriga internationella masterstudenter som läser sin första termin på KTH hösten 2020 är välkomna att läsa introduktionskursen, men är inte behöriga att söka de två fortsättningskurserna. Dessa bör istället undersöka möjligheten att läsa våra poänggivande kurser i svenska .

Kursen är avgiftsfri och ger inga högskolepoäng. Vid avslutad kurs erhåller studenten ett kurscertifikat.

Kursinnehåll

Svenska språket

Kursens språkdel består under period 1 av interaktiva föreläsningar via Zoom som ska ge studenten en introduktion till svenskan. Under period 2 erbjuds studenten även kommunikationsövningar ledda av övningsassistenter. Efter avslutad kurs ska studenten ha uppnått nivå A1 enligt CEFR-skalan (Common European Framework of Reference for Languages) i svenska. Studenten ska t.ex. kunna:

  • förstå enkel, vardaglig svenska och delta i enkla konversationer
  • förstå enkla skriftliga meddelanden i vardagliga situationer
  • fylla i formulär och skriva korta, enkla meddelanden på svenska

Svensk kultur

Kursens kulturdel ges i form av interaktiva Zoom-föreläsningar och syftar till att ge studenten grundläggande kunskap om såväl Sveriges historia och kultur, som det moderna svenska samhället. Ämnen som behandlas är till exempel historien om ett folk, nordisk mytologi, samt tradition och modernitet i Sverige.

Schema

HT 2020: vecka 37-50

Måndagar 17.00-18.30: svenska språket

Onsdagar 17.00-18.30: svensk kultur

Anmälan

Anmälan till HT 20 kommer att vara tillgänglig här  från den 24 augusti - 2 september, 2020.

Kontakt

För frågor angående registrering, behörighet, etc: languagecourses@kth.se .

För frågor angående kursinnehåll: Karin Borell, kborell@kth.se .

Efter den här kursen

Efter avslutad kurs har internationella betalningsskyldiga masterstudenter möjlighet att läsa ytterligare två kurser: Fördjupningskurs i svenska  under andra terminen vid KTH och Svenska för yrkeslivet  under den tredje terminen.

Övriga internationella masterstudenter bör istället undersöka möjligheten att läsa våra poänggivande kurser i svenska .

Innehållsansvarig:Charlotte Hurdelbrink
Tillhör: Institutionen för lärande
Senast ändrad: 2020-08-14