Till innehåll på sidan

Integrerade kommunikationskurser i KTH:s program

Integrerade kursmoment

Språk och kommunikation ansvarar för flera poänggivande kurser i befintliga program på KTH. Vi ger exempelvis kursen Ingenjörsmässigt skrivande (DA1600), en kurs på civilingenjörsprogrammet i datateknik (år 1) på 4,5hp. Kursen tar upp olika för dataingenjören relevanta texttyper och förbereder studenterna för skrivandet i utbildning och arbetsliv. Kursen ingår i ett kommunikationspaket som sträcker sig över programmets tre första år. Efter den inledande kursen i skrivande på svenska integreras ett muntligt moment i en befintlig kurs under termin 4. Under termin 6, då studenterna skriver sitt KEX-jobb, följs den inledande skrivkursen (DA1600) upp med ett integrerat moment i vetenskapligt skrivande på engelska.
 
Om du som programansvarig (PA) önskar hjälp med att utveckla en kurs inom ramen för programmet hjälper vi gärna till från planering till genomförande.

Ingenjörsmässigt skrivande (DA1600)