Kommunikationsmoment i kurser och program

Skriftlig och muntlig kommunikation är nyckeln till att nå excellens som framtida ingenjör. KTH Språk och kommunikation erbjuder verktygen för att era studenter ska utvecklas i sin kommunikation, såväl skriftligt som muntligt. Vi erbjuder också kurser, coachning och föreläsningar för doktorander och personal.

Våra tjänster

Skräddarsydda föreläsningar

Vi skräddarsyr enstaka föreläsningar inom olika kommunikationsområden så att de passar in i kurser och program, exempelvis vetenskapligt skrivande, retorik och presentationsteknik, språkriktighet och gruppkommunikation.

Våra kommunikationspaket

De flesta av våra insatser på KTH:s kurser och program utgörs av kommunikationspaket som följer kursernas befintliga arbetsuppgifter, tex. språklig utformning och kamratgranskning i samband med skrivuppgifter, eller muntlig presentation och coachning inför muntliga framföranden.

Integrerade kommunikationskurser i KTH:s program

Språk och kommunikation ansvarar för poänggivande kurser i befintliga program på KTH.

Mer information kommer inom kort. Det går också bra att kontakta oss:

Innehållsansvarig:Ida Pinho
Tillhör: Institutionen för lärande
Senast ändrad: 2019-10-02