Kommunikationsmoment i kurser och program

Skriftlig och muntlig kommunikation är nyckeln till att nå excellens som framtida ingenjör. KTH Språk och kommunikation erbjuder verktygen för att era studenter ska utvecklas i sin kommunikation, såväl skriftligt som muntligt. Vi erbjuder också kurser, coachning och föreläsningar för doktorander och personal.

Våra tjänster

Dekorativ bild: Sax och sytråd.

Skräddarsydda föreläsningar

Vi skräddarsyr enstaka föreläsningar inom olika kommunikationsområden så att de passar in i kurser och program, exempelvis vetenskapligt skrivande, retorik och presentationsteknik, språkriktighet och gruppkommunikation.

Dekorativ bild: Student.

Våra kommunikationspaket

De flesta av våra insatser på KTH:s kurser och program utgörs av kommunikationspaket som följer kursernas befintliga arbetsuppgifter, tex. språklig utformning och kamratgranskning i samband med skrivuppgifter, eller muntlig presentation och coachning inför muntliga framföranden.

Dekorativ bild: Nätverk av trådar.

Integrerade kommunikationskurser i KTH:s program

Språk och kommunikation ansvarar för poänggivande kurser i befintliga program på KTH.

Mer information kommer inom kort. Det går också bra att kontakta oss:

Innehållsansvarig:Ida Pinho
Tillhör: Institutionen för lärande
Senast ändrad: 2019-10-02